Westfrisiaweg ruim 10 miljoen euro goedkoper dan was begroot.

MEDEMBLIK – Onder de projectnaam N23 Westfrisiaweg zijn in Noord-Holland 2 provinciale wegen aangelegd waardoor een nieuwe aantrekkelijke verkeersroute ontstaan is tussen Heerhugowaard en de Houtribdijk in Enkhuizen (dijk Enkhuizen-Lelystad). De route maakt deel uit van een robuuste oost-westroute van Alkmaar naar Zwolle.

Sneller en veiliger van Heerhugowaard (N194) naar Enkhuizen (N304)

Tussen Heerhugowaard en de A7 heeft de provinciale weg het nummer N194 gekregen en tussen de A7 en Enkhuizen is dat N304. In totaal gaat het om 42 kilometer aan infrastructuur met 10 viaducten, 7 fietsonderdoorgangen, 11,6 kilometer geluidscherm, 7 rotondes, verschillende nieuwe rijstroken en fietspaden. Het autoverkeer heeft nu gemiddeld 36 minuten in plaats van 45 minuten nodig om de afstand tussen Heerhugowaard en Enkhuizen te overbruggen. Dat is 20% minder reistijd. Die kortere reistijd levert verschillende voordelen op. Zo is het voor vracht- en personenverkeer niet meer nodig om sluiproutes door dorpen en woonwijken te volgen. En door de verbeterde doorstroming stoot het verkeer minder uitlaatgassen uit, wat de leefbaarheid ten goede komt. Ook de verkeersveiligheid is verbeterd door de aanleg van fietstunnels en –bruggen.

Binnen budget

Het project N23 Westfrisiaweg had een krediet ter beschikking van € 426,28 miljoen. Daarvan is in totaal € 415,80 miljoen gebruikt. Samen met een rentevoordeel van € 0,12 miljoen leidt dit tot een positief resultaat van € 10,60 miljoen. De provincie Noord-Holland leverde een financiële bijdrage van € 320,15 miljoen. Onze partners droegen € 105,55 miljoen bij.

Restwerkzaamheden

In de afrekening is rekening gehouden met een aantal restwerkzaamheden, waaronder het terugplaatsen van het kunstwerk Stella by Starlight ergens langs de N307, het aanbrengen van gevelisolatie bij 20 woningen en het planten van aanvullende bomen.