Westfriezen wordt gevraagd mee te denken over zonneweides en windmolens in het Westfriese landschap

WEST-FRIESLAND – De zeven Westfriese gemeenten hebben samen de ambitie uitgesproken om energieneutraal te worden. We vragen zoveel mogelijk inwoners om hier over mee te denken, onder andere met een online enquête die tot 15 mei kan worden ingevuld. Uw inbreng is waardevol: op basis van de uitkomsten van deze enquête wordt de Regionale Energiestrategie verder aangescherpt. Hieronder vindt u meer informatie of ga direct naar de enquête via Duurzame energieopwekking in Westfriesland » Moventem


Energieneutraal en de Regionale Energiestrategie

Energieneutraal betekent dat we alle energie die we gebruiken uit duurzame energiebronnen komt. Om dit te kunnen bereiken zijn er ontzettend veel grote en kleine maatregelen nodig op het gebied van energiebesparing, andere soorten warmte en duurzame energie-opwekking. Gemeenten, bedrijven en inwoners gaan hiervoor samen aan de slag.

De Regionale Energiestrategie (RES) is een van Westfriese activiteiten en komt voort uit het landelijke Klimaatakkoord. Nederland is verdeeld in dertig energieregio’s en elke regio werkt aan een eigen plan en uitvoering om meer duurzame, hernieuwbare energie op te wekken. Westfriesland maakt onderdeel uit van energieregio Noord-Holland Noord. In Westfriesland zetten we grootschalig in op zonne-energie en in sommige gemeentes ook op windenergie.

Wat is er eerder gedaan?

In 2019 en 2020 hebben veel inwoners meegedacht over wensen, dilemma’s en vraagstukken rondom zonne- en windenergie in Westfriesland. Dit participatietraject stond in het teken van
1) wat er mogelijk is voor duurzame energie in Westfriesland en
2) op welke plekken duurzame energieopwekking mogelijk zou zijn (de zogenaamde zoekgebieden). Op basis hiervan is de Regionale Energiestrategie verder uitgewerkt tot de RES 1.0.

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Stand van zaken: grote enquête over zonne- en windenergie

Na het eerste traject gaan we nu de Regionale Energiestrategie aanscherpen. Dat doen we ook weer met inbreng van inwoners uit Westfriesland: we willen dat zoveel mogelijk inwoners meepraten over duurzame energie en hoe dit vorm krijgt in uw directe leefomgeving. Via een enquête kunt u een reeks vragen over zonne- en windenergie beantwoorden en uw mening delen. Met elkaar krijgen we dan een goed (regionaal) beeld van hoe we duurzame energie kunnen inpassen in de regio Westfriesland.

Vult u ook de enquête in?

Een aantal inwoners heeft per brief een uitnodiging ontvangen om de enquête in te vullen. Daarnaast kan iedereen de enquête ook invullen met een online toegang. Ga naar Duurzame energieopwekking in Westfriesland » Moventem om de enquête in te vullen.

Meer informatie over de RES

Algemene informatie over de RES en hoe we samenwerken om over te gaan op duurzame energie lees u op https://energieregionhn.nl/