Vuurwerkverbod en verbod op carbidschieten in heel West-Friesland

WEST-FRIESLAND – Opnieuw is er een landelijk vuurwerkverbod van kracht. In lijn hiermee is ook carbidschieten verboden in alle gemeenten in West-Friesland. 
Wat mag wel?
U mag wel klein vuurwerk als sterretjes en knalerwten afsteken (categorie F1 vuurwerk). Dit mag iedereen die ouder is dan 12 jaar het hele jaar door kopen en afsteken. Het is het minst gevaarlijke vuurwerk, maar toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd voldoende afstand.
Vuurwerkoverlast of (verdenking van) illegale opslag melden
Vuurwerkoverlast in je woonomgeving is altijd vervelend en soms zelfs gevaarlijk. Vuurwerkoverlast melden in uw buurt kan bij de gemeente, via Fixi of bij de politie via 0900-8844. Is er sprake van een verdachte of acuut gevaarlijke situatie bel dan met het noodnummer 112.
Opslag in een woonhuis en in woonwijken is gevaarlijk voor de mensen die eromheen wonen. Heeft u aanwijzingen dat ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen? Meld dit dan bij de politie via tel. 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).
Waar en wanneer kan ik vuurwerk inleveren?
Vuurwerk inleveren kan op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 december van 13:00 tot 16:00 uur bij de brandweerkazerne in Hoorn, Nieuwe Wal 1. Ook illegaal vuurwerk kan daar dan zonder consequenties worden ingeleverd. We vragen om met eigen vervoer te komen, dat is het veiligste.