Voor het CDA Medemblik is meedoen aan nieuwe coalitie geen vanzelfsprekendheid

cda

MEDEMBLIK – Het CDA is bereid om zijn bestuurlijke verantwoordelijk te nemen. Het is overigens geen vanzelfsprekendheid. Het CDA kan achter een meerderheidscoalitie staan en vindt het belangrijk dat punten in een coalitieakkoord breed worden gedragen. Het coalitieakkoord hoeft niet te worden dichtgetimmerd, wel concreet, maar rekening houdend met  eventuele (nieuwe) ontwikkelingen.

Er zijn veel overeenkomsten tussen de partijen. In de basis is alles bespreekbaar. Het CDA vindt het belangrijk dat het een realistisch verhaal wordt, wat uitvoerbaar is. De financiën zijn een belangrijk uitgangspunt.  Het betrekken van de organisatie bij het proces, ziet het CDA als een positief punt van Hart voor Medemblik.

Moment van stilte

Voor het CDA is een moment van stilte voor de start van de gemeenteraadsvergadering een belangrijk punt. Het hoeft geen gebed te zijn maar een klein moment van stilte zodat iedereen die op eigen wijze kan invullen. Het CDA hoopt dat de nieuwe coalitie dit respecteert want het moment van stilte heeft het CDA de afgelopen periode erg gemist voor aanvang van de raadsvergadering.

Voorkeuren voor nieuwe coalitie

Voor het CDA moeten 2 partijen zeker meedoen in de nieuw te vormen college, de beide winnaars Hart voor Medemblik en D66. Een coalitie van Hart voor Medemblik, D66, GemeenteBelangen en het CDA ligt dan voor de hand volgens het CDA maar een alternatief voor D66 zou MORGEN! zijn, ondanks dat de partij stemmen heeft verloren kan deze coalitie wel rekenen op meer zetels en een ruimere meerderheid in de gemeenteraad van Medemblik

CDA wil ook vier wethouders

Het CDA schuift haar huidige wethouder Harry Nederpelt wederom naar voren als beoogd wethouder, maar er zijn nog diverse andere CDA’ers die volgens het CDA  prima deze functie kunnen uitvoeren. “Uitgaande van de situatie om met 4 partijen verder te gaan, dan 4 wethouders. Wethouderschap is een volwaardige functie. 24 uur per dag beschikbaar, dus een fulltime functie. Minder FTE is hierin voor het CDA niet bespreekbaar. Dit doet geen recht aan het ambt en is wat het CDA betreft ook van toepassing voor een kleinere partij, die mogelijk onderdeel uitmaakt van een coalitie.” aldus het CDA.

Bij  een externe wethouders kandidaat is het  voor het CDA wenselijk dat deze persoon woonachtig is in West-Friesland, zodat degene feeling heeft met onze gemeente en de regio.

Financiën, Bestuurskracht en Jeugdzorg/WMO zijn pijnlijke punten in de gemeente

Wat het CDA betreft moet de nieuwe coalitie vooraf met elkaar kijken hoe de komende periode hiermee wordt omgaan, “hoe gaan we dit betalen?” Voor het CDA staat wel vast dat er vooraf stevige (bezuinigings) keuzes moeten worden gemaakt om een financieel gezonde en bestuurskrachtige gemeente te worden.

Tijdens het gesprek met informateur Erik Stegink liet het CDA duidelijk weten dat zij het belangrijk vindt om de inbreng van o.a. de oppositie, de dorpsraden, ondernemers mee te nemen. “Dit zou kunnen door in te spreken tijdens een vergadering of schriftelijk aan te leveren. Deze gegevens kunnen we meenemen in een vervolgfase. Mogelijk onder begeleiding van een persoon die dit proces begeleidt (college heeft hiervoor eerder iemand van BDO ingezet). Het CDA stelt voor om daarna in werkgroepjes uit een te gaan, zodat thema’s uitgewerkt kunnen worden. Per portefeuille kunnen raadsleden van de 4 fracties aanschuiven.” aldus het CDA

Voor het CDA is nu de beurt aan Hart voor Medemblik om met een voorstel voor een informateur aan te wijzen, zelf ziet het CDA wel iets om burgemeester Frank Streng als onafhankelijke formateur aan te wijzen.

Loading