Verleende standplaatsvergunning, Nieuwstraat nabij nr. 70, Medemblik

MEDEMBLIK – Verkopen van oliebollen van donderdag 21 oktober t/m zaterdag 23 oktober van 08.30 uur tot 18.00 uur met verzenddatum 12-10-2021

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld). In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.