Verleende standplaatsvergunning Medemblik, Thaise snacks bij de Muiter

MEDEMBLIK – Gemeente Medemblik, Verleende standplaatsvergunning, Admiraliteitsweg 6a, Medemblik week 41, verkopen van Thaise maaltijden en snacks op donderdag van 12.00 – 19.00 uur met verzenddatum 07-10-2021

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.