gemeentehuis

Verkeersmaatregelen, Wielerronde Nibbixwoud

NIBBIXWOUD – Wegafsluiting/parkeerverbod: Ganker (tussen nr. 23 – 67 en 56 – 106d), Wijzend (tussen nr. 2 – 20), Het Woud, De Vriendschap (tussen nr. 1a en 1p) op zondag 16 juli van 08.00 uur tot 21.30 uur.

Bijzonderheden: geldt ook voor de aanwezige parkeervakken en wegsleepregeling van kracht. De tussenliggende wegen (Woudhoek, Wijzendhoek en De Onderneming) zijn niet bereikbaar. Voor de Klaverweide en De Vriendschap is er een ontsluiting via de Sint Matthijsstraat. Omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Loading