Verkeersmaatregelen Wielerronde, Nibbixwoud

Wegafsluiting/parkeerverbod: Ganker (tussen nr. 23 – 67 en 56 – 106d), Wijzend (tussen nr. 2 – 20), Het Woud, De Vriendschap (tussen nr. 1a en 1p) op zondag 21 juli van 07.00 uur tot 21.30 uur.

Bijzonderheden: geldt ook voor de aanwezige parkeervakken en wegsleepregeling van kracht.

De tussenliggende wegen (Woudhoek, Wijzendhoek en De Onderneming) zijn niet bereikbaar. Voor de Klaverweide en De Vriendschap is er een ontsluiting via de Sint Matthijsstraat.

Op de Klaverweide worden op 2 locaties de paaltjes verwijderd, zodat de bewoners van De Vriendschap naar de Sint Matthijsstraat kunnen rijden.