Vergunning voor verbouwen oude Weeshuis Medemblik

Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en herbestemmen van een rijksmonument op het perceel Torenstraat 15 in Medemblik

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor:

  • •verbouwen en herbestemmen van een rijksmonument op locatie Torenstraat 15 in Medemblik.

Het ontwerpbesluit betreft de volgende activiteit(en):

  • •activiteit die betrekking heeft op een gemeentelijk monument
  • •het bouwen van een bouwwerk
  • •handelen in strijd met de ruimtelijke regels

U kunt het ontwerpbesluit inzien

De vergunning die de gemeente Medemblik van plan is te verlenen is vastgelegd in het ontwerpbesluit. U kunt tot 15 augustus 2024 het ontwerpbesluit met bijbehorende documenten inzien via in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit?

Dan kan iedereen binnen de inzagetermijn een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan burgemeester en wethouders (Postbus 45, 1687 ZG Wognum), onder vermelding van “zienswijze over ontwerpbesluit omgevingvergunning met zaaknummer Z2023-00001505”. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00. Wij betrekken uw zienswijze bij onze besluitvorming. Tegen het definitieve besluit kunt u in beroep.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.

U kunt de locatie van het plan vinden op Externe link:www.ruimtelijkeplannen.nl(NL.IMRO).