Veiligheidsregio gaat voor ruim ruim 675.000 euro bezuinigen, vooral vrijwilligers de dupe

 

REGIO – De Veiligheidsregio gaat in 2022 voor ruim 675.000 euro bezuinigen en vooral door maatregelen te nemen die invloed hebben op diverse onderdelen van de organisatie.  Zo gaat er minder geld naar inhuur, communicatie, certificering en interne audits. Ook gaat de Veiligheidsregio doelmatiger omgaan met kantoorplekken en kantoorfaciliteiten door bedrijfsvoering.

Maar ook de reiskosten staan onder druk in deze bezuinigingsronde door het thuiswerken nog meer te bevorderen. Daarnaast krijgen de postcommandanten geen twee maar in vervolg 4 brandweerposten. De Veiligheidsregio gaat dit realiseren door eerder doorgevoerde taken vermindering en het verminderen van het aantal vrijwilligers op deze brandweerposten. De declaratiemogelijkheden worden sterk versoberd door stomerijkosten voor de brandweeruniformen te verlagen en ook het budget voor attenties voor derden te verlagen.

Ook krijgen de personeelsverenigingen minder geld van de Veiligheidsregio, deze gaat van 100 naar 75 euro worden teruggebracht op jaarbasis voor iedere brandweervrijwilliger. De vergoeding per uitruk- en oefening blijft wel intact. Daarnaast gaat de Veiligheidsregio brandweermaterieel afstoten dat niet direct gerelateerd is aan wettelijke opkomsttijden zoals motorspuitaanhangers, scooters en dienstvoertuigen.

Burgemeester Frank Streng heeft in de afgelopen vergadering van 1 oktober een amendement ingediend om de verlaging van de bijdrage van de veiligheidsregio van 100 naar 75 euro uit het voorstel te halen. Dit voorstel werd gesteund door de burgemeesters van Bergen, Hollands Kroon, Koggenland en Opmeer maar kreeg met 25 van de 97 geen meerderheid en werd dus verworpen.