Van Boer tot Bord, gezonder en beter voedsel naar de consument

REGIO – Gezonder voedsel voor burgers, eerlijker inkomen voor boeren en minder impact van de voedselindustrie op het milieu. Dat wil het Europees Parlement in de komende jaren bewerkstellingen door de zogenoemde ‘Van boer tot bord’-strategie te omarmen. Die moet ook voor diervriendelijkere omstandigheden zorgen. Ook helpt de strategie om de Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans te halen. Agrariërs moeten ook een evenwichtiger aandeel in de winst uit duurzaam geproduceerd voedsel krijgen.

Voedsel uit de Europese Unie moet in allerlei opzichten duurzamer worden, zo stelden de Europarlementariërs dinsdag samen vast. Ze namen daarom een resolutie aan die moet zorgen voor een fair, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem binnen de EU. Om dit einddoel voor elkaar te krijgen, moet de gehele keten – van landbouw tot consument – een andere rol gaan spelen. Zo moet er tegen 2030 meer grond zijn voor biologische landbouw en moeten pesticiden beter worden gecontroleerd, zodat de biodiversiteit overeind blijft. Ook moeten er überhaupt minder pesticiden worden gebruikt.

Lees ook: Onderzoek LTO wijst uit: “Nederlander vindt zichzelf duurzaam en wil meer betalen voor duurzamer voedsel”

De strategie ‘Van boer tot bord’ zal eveneens impact hebben op burgers, die recht hebben op gezonder, duurzamer en eerlijker voedsel uit de EU. Het Europarlement wil daarom dat het vele eten van vlees en sterk bewerkte levensmiddelen wordt aangepakt door maxima in te stellen. Teveel voedsel heeft namelijk nog een te hoog zout-, suiker- of vetgehalte en daar is dus een maximum voor nodig. Verder moet de EU met aanbevelingen voor consumenten komen over hoe ze gezonder kunnen eten. Die aanbevelingen moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn, menen de Europarlementariërs. Maar gezond voedsel mag niet te duur worden voor de burger.

Daarnaast moet de ‘Van boer tot bord’-strategie een handje helpen om de doelen van de Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans te halen. Zo moeten er doelstellingen komen voor de maximale uitstoot van broeikasgassen en voor strenge criteria voor hernieuwbare energie in de landbouw. Wel moeten boeren ondersteund worden om de doelen te halen, vindt co-rapporteur Herbert Dorfmann . ‘Onze landbouwers leveren al fantastisch werk, dus als we hen terecht vragen om hun gebruik van pesticiden, meststoffen en antibiotica verder terug te dringen, moeten we hen ondersteunen zodat de productie niet gewoon buiten de EU gaat plaatsvinden.

Lees ook: ‘Steeds meer mensen willen zelfverbouwd voedsel op hun bord’

De Nederlandse Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) is de andere rapporteur. Volgens haar stimuleert het beleid van nu landbouwmodellen die schadelijk zijn voor het milieu. ‘Het huidige EU-beleid effent de weg voor de invoer van niet-duurzame producten. We stellen concrete maatregelen voor om ons voedselsysteem weer binnen de grenzen van de planeet te brengen, door lokale voedselproductie te stimuleren en af te stappen van intensieve veehouderij en gewasmonocultuur met een intensief gebruik van pesticiden,’ zegt Hazekamp. ‘Een duurzaam voedselsysteem is ook onmisbaar voor de toekomst van landbouwers.