Tuincentra slaan handen ineen om illegale bestrijdingsmiddelen tegen te gaan

MEDEMBLIK – Tuincentra gaan afspraken maken over het tegengaan van het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen. Zij willen hiermee een bijdrage leveren aan verduurzaming van de sector en voorkomen dat kwekers middelen gebruiken die slecht zijn voor mens, dier en milieu. Als kwekers van planten na een eerste waarschuwing illegale bestrijdingsmiddelen blijven gebruiken, worden zij uitgesloten van levering aan alle aangesloten tuincentra. De afspraken tussen de honderden tuincentra heeft de branchevereniging Tuinbranche Nederland voorgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM heeft de afspraken getoetst aan de concurrentieregels en de concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken en ziet geen bezwaar.

Kwekers die illegale bestrijdingsmiddelen gebruiken, kunnen daar concurrentievoordeel van hebben, bijvoorbeeld omdat de planten beter groeien of er minder planten tijdens het kweken dood gaan. De ACM oordeelt dat de afspraken tussen tuincentra om het gebruik illegale bestrijdingsmiddelen door kwekers tegen te gaan niet in strijd zijn met de concurrentieregels. Die regels zijn namelijk niet zijn bedoeld om oneigenlijke concurrentie te beschermen, zoals concurrentie op basis van het gebruik van verboden bestrijdingsmiddelen.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Afspraken tussen concurrenten om bepaalde leveranciers uit te sluiten zijn meestal in strijd met de concurrentieregels. Maar sommige afspraken kunnen toch zijn toegestaan om oneigenlijke concurrentie te voorkomen. Dat is bijvoorbeeld concurrentie met producten die op illegale wijze zijn geproduceerd. Uiteraard moet wel altijd sprake zijn van een zorgvuldige procedure voordat een leverancier kan worden uitgesloten. En dat is hier het geval.

Wat is er aan de hand?

Bij het kweken van sierplanten worden soms nog steeds illegale bestrijdingsmiddelen gebruikt. Daarom hebben de verkopers van sierplanten het initiatief genomen zelf maatregelen te nemen. Tuincentra als Intratuin, Praxis, Welkoop, Hornbach, GroenRijk en Ranzijn laten steekproefsgewijs planten in een erkend laboratorium testen. Planten waarop illegale bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen, worden geweigerd. De andere tuincentra worden hierover geïnformeerd om te voorkomen dat de planten elders toch worden verkocht. De kweker van deze planten moet bij een volgende levering verklaren de illegale middelen niet meer te hebben gebruikt en laten zien welke actie is ondernomen om herhaling te voorkomen. De tuincentra doen nog een nieuwe test om te controleren of er daadwerkelijk geen illegale middelen zijn gebruikt. Daarna mag hij weer leveren aan de aangesloten tuincentra. Op deze manier proberen de tuincentra de sierteeltsector duurzamer te maken.

Wat vindt de ACM?

De ACM heeft de afspraken getoetst aan de concurrentieregels en de concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken. Het gaat immers om afspraken tussen bedrijven die met elkaar concurreren over het (tijdelijk) uitsluiten van kwekers van bepaalde producten.
Omdat het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen ondanks het publieke toezicht nog steeds plaatsvindt, heeft de tuinbranche zelf het initiatief genomen tot afspraken om dit gebruik te stoppen. Dit soort afspraken moeten wel open en transparant zijn en er moet een zorgvuldige procedure zijn voordat tot uitsluiting van leveranciers wordt overgegaan. De ACM ziet op deze basis geen bezwaar tegen de afspraken.

ACM en duurzaamheid

De ACM laat markten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Duurzame producten en consumptie zijn een belangrijk onderdeel op weg naar een duurzame samenleving. De ACM wil de juiste voorwaarden scheppen om de energietransitie en verduurzaming te bevorderen. De ACM neemt belemmeringen weg en geeft ruimte waar dat kan. Dit geldt niet alleen voor het maken van duurzaamheidsafspraken tussen bedrijven, maar bijvoorbeeld ook door netbeheerders toestemming te geven om te experimenteren met alternatieve energiebronnen. Ook treedt de ACM op tegen bedrijven als ze misleidende duurzaamheidsclaims op hun producten zetten.

De ACM geeft duidelijkheid op de vraag wanneer concurrenten wél mogen samenwerken om duurzame doelen te verwezenlijken. Komt u er niet uit of wenst u en/of uw adviseur meer informatie over de concept-leidraad duurzaamheidsafspraken, stuur dan een e-mail naar info@acm.nl.