Terugkijken: Motie van afkeuring Hart voor Medemblik over ‘Boetje’ Oostwoud verworpen

MEDEMBLIK – De motie van Hart voor Medemblik over de lakse manier van vragen beantwoorden van het vorige college is met 17 stemmen tegen en 11 stemmen voor verworpen door de gemeenteraad. Hart voor Medemblik raadslid Niels de Waal diende de motie in uit grote onvrede over de wijze waarop zijn vragen door het vorige college werden beantwoord, of beter, niet werden beantwoord.

In een soms verhitte discussie die hierop volgde, er waren diverse interrupties waarbij De Waal duidelijk liet weten niet deze wethouder of deze college de schuld te geven van de lakse manier van beantwoorden maar het beantwoorden van schriftelijke vragen in zijn algemeen.

Diverse partijen waren het niet eens met De Waal, en vonden dat hij beter een motie van treurnis had kunnen indienen, deze had dan waarschijnlijk wel een meerderheid kunnen krijgen.