Tarieven grootverbruikers stijgen door verzwaren hoogspanningsnet

WEST-FRIESLAND – Grootverbruikers van elektriciteit moeten in 2022 meer betalen voor het transport van elektriciteit door landelijke netbeheerder TenneT. De belangrijkste reden voor deze stijging is het feit dat TenneT tot en met 2023 extra operationele kosten moet maken bij het verzwaren van het hoogspanningsnet in het kader van de energietransitie.

Voor grootverbruikers die zijn aangesloten op het extrahoogspanningsnet (EHS-net) stijgen de tarieven komend jaar met 9%. Voor het hoogspanningsnet (HS-net) stijgen de tarieven met 15%. Voor het jaar 2023 wordt een verdere stijging van de tarieven verwacht. Dat blijkt uit het tarievenbesluit voor TenneT dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op 30 november 2021 heeft gepubliceerd.

De ACM heeft onderzocht of het mogelijk is de tariefstijgingen voor 2022 en 2023 zoveel mogelijk te verdelen over deze jaren. Dit kan zij doen door veilingmiddelen die TenneT ontvangt voor het veilen van grenscapaciteit te gebruiken om in 2023 in plaats van in 2022 de tarieven te dempen. In oktober 2021 heeft de ACM daarvoor betrokkenen gevraagd om te reageren op twee scenario’s. Uit aanvullende informatie die de ACM sindsdien van TenneT heeft ontvangen blijkt dat de operationele kosten die TenneT mag betalen met de veilingmiddelen hoger zijn dan verwacht. Het alternatieve scenario is hierdoor niet mogelijk omdat er geen veilingmiddelen overblijven om de tarieven te dempen.

Naast de extra operationele kosten bij het verzwaren van het hoogspanningsnet mag TenneT ook de kosten in rekening brengen voor de wettelijke taken als netbeheerder van het net op zee. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geeft TenneT een subsidie voor de eerste fase van het net op zee. Omdat het ministerie nog geen besluit genomen heeft over een subsidie voor de tweede fase van het net op zee (de kavels vanaf Hollandse Kust West) mag TenneT (als netbeheerder van het Net op Zee) volgens de Elektriciteitswet de kosten voor de tweede fase daarom in rekening brengen bij de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet.

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Kleinverbruikers en consumenten zijn niet rechtstreeks aangesloten op het landelijke netwerk van TenneT maar ontvangen hun elektriciteit via de regionale netbeheerders. De regionale netbeheerders betalen TenneT voor het landelijke transport van elektriciteit. Zij brengen deze kosten samen met de kosten die zij zelf maken in rekening bij consumenten en kleinverbruikers. De ACM heeft op 30 november 2021 ook de tarieven van regionale netbeheerders gepubliceerd.