Gemeenteraad negeert eigen kaders waardoor Schouten Tulips mag uitbreiden

ZWAAGDIJK-OOST – Afgelopen donderdagavond stemde, op MORGEN!, na de gemeenteraad voor uitbreiding van Schouten Tulips in Zwaagdijk-Oost. Het bedrijf mag groeien van 4 naar 8 hectare ondanks dat enkele jaren eerder door de gemeenteraad duidelijke kaders zijn aangegeven waar de kassentelers mogen uitbreiden. Dit mag volgens het raadsbesluit enkel in de Grootslagpolder tussen Andijk en Wervershoof.

Het bedrijf liet vooraf al weten dat het wil gaan verduurzamen en dat was voor de overige fracties voldoende om het geamendeerde raadsvoorstel aan te nemen. De fractie van MORGEN! liet duidelijk weten het vreemd te vinden dat de raad zo gemakkelijk van eigen besluiten kon afstappen.

Hart voor Medemblik raadslid Dieter Venema zag niets in een motie van GemeenteBelangen die zwaar verkeer tussen de Liederik naar de Zwaagdijk te gaan verbieden omdat volgens Venema dan alle bedrijven langs deze weg getroffen worden door het verbod.

Hieronder kunt u de raadsvergadering over de uitbreiding van Schouten Tulips terugkijken.Eén gedachte over “Gemeenteraad negeert eigen kaders waardoor Schouten Tulips mag uitbreiden

 1. Helemaal niet, in het raadsbesluit over die kaders van 8 dec 2016 is dit aangevuld (geamendeerd) door Andrea van Langen (VVD) en Piet Ligthart (CDA) met de volgende tekst, die toen is aangenomen met 19-7 stemmen (linkse partijen tegen):

  …..-dit ongewenste gevolgen kan hebben voor een agrarisch grondgebonden bedrijf elders in de gemeente, als dit hierdoor niet meer ter plaatse zou kunnen uitbreiden en zo gedwongen zou worden voor zijn voortbestaan naar polder Het Grootslag te verhuizen, wat bedrijfseconomisch lang niet altijd wenselijk of mogelijk is en ook ruimtelijk negatieve gevolgen heeft voor polder het Grootslag; 
  -vaak zulke bedrijven al generaties lang in een bepaald gebied gevestigd zijn; 
  ……..
  Besluit: 
   in het bestemmingsplan Buitengebied als kader op te nemen dat bij verzoeken van agrarische bedrijven buiten polder Het Grootslag om een dergelijke uitbreiding van hun bouwvlak, het verzoek aan de raad wordt voorgelegd waarbij naast de ruimtelijke inpassing ook de (on)mogelijkheid van bedrijfsverplaatsing zal worden meegenomen in de definitieve beoordeling van de aanvraag.

  Hier is dus duidelijk opgenomen dat “in Grootslag” de hoofdlijn is, maar dat er wel degelijk afgeweken kan worden maar dan door de raad zelf, waarbij ook de overweging “is verplaatsing daar naartoe mogelijk” genoemd is. Het is dus wel degelijk mogelijk dat de raad het anders doet! B en W hebben het keurig aan de raad voorgelegd maar hun voorstel heeft de meerderheid nu veranderd in “wel medewerking” in plaats van “geen”. De raad heeft dus gebruik gemaakt van zijn mogelijkheid om het anders te doen. Dat mag. Overigens was GroenLinks in 2016 ook tegen, maar die fractie stemde nu voor omdat bv van een doorkijkje totaal geen sprake was. Maar er is dus geen sprake van dat de raad zomaar iets heeft gedaan: deze mogelijkheid heeft de raad toen zelf er in gestemd!

Reacties zijn gesloten.