Gemeente verleent vergunning voor kappen van een es en een esdoorn nabij Kadijkweg 14 en nabij Grootslagweg 9 in Andijk

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders

Vergunning verleend voor bouw 9 appartementen op plek voormalig Hotel West Medemblik

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders