Column Siem Zeilemaker: ‘Openbaar vervoer op het platteland, een basisvoorziening of tot uitsterven gedoemd?’

Met het toenemen van de welvaart en de daarmee gepaard gaande toename van het autobezit zijn er steeds meer buslijnen opgeheven.