Besluit aanvraag omgevingsvergunning kappen sierpeer met herplantplicht Langeland Midwoud

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak.

Besluit omgevingsvergunning kappen sierpeer Langeland 12 Midwoud 

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van een sierpeer (Pyrus communis), Langeland tegenover 12 in Midwoud

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.