Tennisclub Medemblik blijft op huidige plaats en gaat de boel renoveren

Het is voor de tennisvereniging niet wenselijk meer om te verhuizen

Besluit aanvraag vergunning voor het renoveren van de daken van 29 woningen Wervershoof

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders

Aanvraag omgevingsvergunning renoveren en uitbreiden van steiger Oudevaartsgat 8 in Medemblik

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Kennisgeving ontvangst aanvraag renoveren van de daken van 29 woningen, Europasingel Wervershoof

WERVERSHOOF – Op 27 februari 2023 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het renoveren van de daken van 29 woningen op het perceel Europasingel 2 t/m…

Renoveren van de gevels, Viskuil 2 t/m 16, 9 t/m 23, 34 t/m 52 en Flamingolaan 46 t/m 56, 1619 AT Andijk

ANDIJK – Op 12 januari 2023 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het renoveren van de gevels op de percelen Viskuil 2 t/m 16, 9 t/m…