Aanpak mensenhandel West-Friesland

Naar schatting detecteert Nederland momenteel slechts een negende van de slachtoffers.