Meer en meer weggebruikers rijden zonder rijbewijs en verzekering,

Volgens de politie is de grootste oorzaak de steeds minder wordende bereidheid om zich aan de verkeersregels te houden