Wet bodembescherming Beschikking Kerkweg 2-4 Abbekerk

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 25 september tot 6 november 2023 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn

Aanvraag bouwen van 8 appartementen, Kerkweg 5 t/m 19 (voorlopige huisnummers) in Abbekerk

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.