Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 4 essen (Fraxinus excelsior) (met herplantplicht) 

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.