Besluit omgevingsvergunning kappen linde op Gouw voor 9-16 Opperdoes

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.