Wethouder: ‘overschot rioolaanslag is geen overschot maar door hoge investeringen een hogere btw-teruggave’

In Nederland krijgen Btw-plichtigen de btw terug over het bedrag dat zij hebben betaald aan uitvoerders van werkzaamheden en leveranciers van materialen. Des te hoger de uitgave des te meer…