Wet bodembescherming Beschikking Liederik en De Pijp Wervershoof

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 25 september tot 6 november 2023 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn