Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland wil andere vliegroutes Lelystad Airport

WEST-FRIESLAND – De Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland heeft een brandbrief geschreven aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. In de brief gaat de stichting in op de nadelige effecten van de uitvliegroutes van Lelystad Airport.

In de brief schrijft de stichting: ‘De aan- en uitvliegroutes bij Lelystad Airport krijgen veel aandacht, maar ook voor Westfriesland en andere delen van de Kop van Noord-Holland zijn verdere verbeteringen nodig om de nadelige effecten te beperken. Zonder verbeteringen zullen de tijdelijke uitvliegroutes1 in noord- en zuidwestelijke richting tot ernstige plaatselijke hinder en schade voor de recreatie-economie, het milieu en de bebouwde omgeving in Westfriesland, alsook andere delen van de Kop van NoordHolland leiden.

Hoeveel van het vliegverkeer op Londen en omstreken (breedtegraad Zeeland) zal via deze tijdelijke uitvliegroutes boven Noord-Holland worden afgewikkeld? Dit waren de drukste bestemmingen vóór de pandemie! De inmiddels besloten verbeteringen bij 10.000 vliegtuigbewegingen op en van Lelystad Airport zijn onvoldoende.

Onbruikbaar bij meer dan 10.000 vliegbewegingen

Mochten er meer dan 10.000 vliegbewegingen plaatsvinden op Lelystad Airport dan zijn de verbeteringen die zijn ingevoerd niet meer te gebruiken volgens de stichting. Omdat de routes verkeerd liggen ontstaat er teveel interferentie met Schiphol en in plaats van een tijdelijke oplossing in te voeren is het volgens de stichting beter dat de bij de luchtruimherziening de knelpunten direct worden weggehaald en dap pas Lelystad Airport openen.

In de brief komt de stichting met enkele voorstellen, zo wil de stichting dat de tijdelijke uitvliegroutes in noordelijke richting ook echt tijdelijk zijn en over het gehele traject over West-Friesland richting de Noordzee. Een ander voorstel is dat bij de luchtruimherziening actief naar betere varianten gaat worden gezocht voor de uitvliegroutes in noord- en zuidwestelijke richting waarbij plaatselijke effecten op grotere afstand van het vliegveld onderzocht moeten worden en er vooraf overleg met onder deze vliegroutes gelegen gemeenten en maatschappelijke groeperingen moet worden gezocht.