Spartanen, WF SEW: “vraag wethouder voelt als klap in het gezicht”

WOGNUM – Het speelt al vele jaren in Wognum, het tekort aan zaalruimte voor de verenigingen in Wognum waardoor o.a. Spartanen en Westfriesland SEW genoodzaakt zijn om uit te wijken naar andere omliggende gemeenten om in de benodigde zaaluren te voorzien. In november 2020 heeft de gemeenteraad raadsbreed het college met een amendement opdracht gegeven om te zorgen voor een tijdelijke oplossing middels een blaashal en te werken aan een permanente oplossing, hiervoor heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de aansluitkosten van voorzieningen en buitenruimte van de blaashal en de toekomstige sporthal.

Klap in het gezicht

Jeroen de Vries, voorzitter van Spartanen en Hans van Goor, voorzitter van Westfriesland SEW: “In de periode tussen november 2020 en heden zijn er meerdere gesprekken geweest tussen de gemeente, de exploitant van de Bloesem en de verenigingen Spartanen en Westfriesland SEW. Helaas moeten wij constateren dat al deze gesprekken niet hebben geleid tot een bevredigend resultaat. Integendeel. Wij moeten constateren dat er vanuit de gemeente geen enkele vooruitgang in dit proces is geboekt. Met als klap op de vuurpijl (of klap in ons gezicht) de mail van wethouder Fit van 9 september jl waarin de wethouder ons als verenigingen vraagt naar de stand van zaken! Wat ons betreft de omgekeerde wereld! Het faciliteren van sportaccommodaties lijkt toch nog steeds een belangrijke taak van de lokale overheid! De houding van de gemeente is nu dat de verenigingen dat zelf maar moeten oplossen! Spartanen en Westfriesland SEW zijn bloeiende lokale  sportverenigingen met een sterke vrijwilligers cultuur. Sportverenigingen die sterk zijn in het organiseren van sport! Deze verenigingen zijn afhankelijk van een faciliterende lokale overheid. Helaas moeten wij constateren dat hiervan in de afgelopen anderhalf jaar niets gebleken is.”

Lees ook: Zaalsport in Wognum, CDA wil blaashal bij De Bloesem

Vrijwilligers snappen niets van de houding gemeente Medemblik

Afgelopen 9 september heeft wethouder Joset Fit aan de verenigingen laten weten dat direct na het aannemen van het amendement is gestart met het traject maar, zeggen de beide verenigingen, pas na maanden lange druk is er een eerste gesprek geweest waar duidelijke afspraken zijn gemaakt over de taakverdeling en zijn de tijdlijnen besproken.

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Maar tijdens het tweede gesprek blijkt ineens alles weer compleet anders te zijn dan was afgesproken in het eerste gesprek. De taken die de gemeente Medemblik moet uitvoeren blijken ineens te zijn veranderd en blijkt er ook ineens een heel ander plan te zijn en zijn de tijdlijnen zoals die was afgesproken ook vrijwel direct na het eerste gesprek in de prullenbak beland. Beide verenigingen laten weten dat dit onwerkbaar is voor hun. “De verenigingen zijn steeds alle afspraken volgens plan nagekomen, maar de gemeente veranderd doorlopend alle spelregels, en stelt steeds nieuwe eisen, zonder zelf ook maar één afspraak na te komen. Voor goedwillende, hardwerkende, betrokken vrijwilligers niet te begrijpen dat een professionele organisatie deze houding aanneemt!,” aldus beide voorzitters

Lees ook: Gemeenteraad Medemblik staat achter plan Spartanen voor aanschaf blaashal

In een schrijven aan het college en de gemeenteraad zeggen beide voorzitters: “Wij verwachten als Spartanen en Westfriesland SEW dat de gemeente nu omgaand het proces om te komen tot een tijdelijke en definitieve sporthal in gang zet. Met alle beschikbare gegevens staat niets de gemeente nu meer in de weg om het vergunningentraject en de aanbesteding op te starten.