Scooter zoekt eigenaar, gevonden in Medemblik

MEDEMBLIK – Op grond van artikel 13 van de Wet bodembescherming is op 24 juni 2023 in de steeg bij Vouter te Medemblik ter hoogte van nummer 37 een bromfiets verwijderd. De bromfiets is met spoedeisende bestuursdwang verwijderd en dus niet gestickerd.

Juridisch kader 

Op 24 juni 2023 is er spoedeisende bestuursdwang opgelegd op de bromfiets. Dit betekent dat de bromfiets door de gemeente is verwijderd nadat de eigenaar niet achterhaald kon worden. Dit mag de gemeente doen op basis van artikel 5:31 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb). In dit artikel staat:

Een bestuursorgaan dat bevoegd is om een last onder bestuursdwang op te leggen, kan in spoedeisende gevallen besluiten dat bestuursdwang zal worden toegepast zonder voorafgaande last. Artikel 5:24, eerste en derde lid, is op dit besluit van overeenkomstige toepassing

Kan de bromfiets opgehaald worden? 

Op grond van artikel 5:30 lid 1 Awb heeft de rechthebbende tot 2 november 2023 de gelegenheid om de bromfiets op te halen.  

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Volgens artikel 5:25 lid 1 Awb geschiedt de toepassing van last onder bestuursdwang op kosten van de overtreder. Om de kosten niet te ver te laten oplopen is het wijselijk om de bromfiets zo snel mogelijk op te halen. Het is ook mogelijk om afstand te doen van de bromfiets. U geeft dan de gemeente het recht om de bromfiets te verkopen of te vernietigen. De kosten lopen dan dus niet verder op. Afstand doen van de bromfiets of een afspraak maken om het op te komen halen kan door contact op te nemen metBOA@medemblik.nl.

Vernietiging/verkoop van de bromfiets

Als de rechthebbende de bromfiets niet uiterlijk op 2 november 2023 Heeft opgehaald dan wordt de bromfiets verkocht of vernietigd. Het college mag dit doen op basis van artikel 5:30 Awb.