Recreatieschap gaat oplossing zoeken voor wateroverlast Nesbos

ONDERDIJK – Afgelopen winter werd door een combinatie van harde wind, de vele regenval en de aanvoer van veel water uit o.a. de IJssel het waterpeil in het IJsselmeer zo hoog dat het Nesbos tot twee keer toe onderwater kwam te staan. Met behulp van zware pompen moest het water weer weg worden gepompt.

Lees ook: IJsselmeer zet Nesbos onderwater

Het Recreatieschap gaat nu kijken naar mogelijkheden om dit tegen te gaan en het Nesbos klimaat-adaptief te maken door het zo in te richten dat wateroverlast niet meer tot grote schade gaat leiden. Renate Zwart, woordvoerder van het Recreatieschap zegt hierover dat het Recreatieschap het water niet kan tegenhouden maar wel dat er een manier moet worden gevonden om er goed mee om te gaan.

Zwart: “Verder gaan we in groter verband kijken naar de mogelijkheden voor waterbergingen in combinatie met recreatieve voorzieningen. Deze ontwikkelingen en meer worden meegenomen in de nieuwe Recreatievisie die het Recreatieschap dit jaar gaat ontwikkelen. Dit staat overigens los van de overlast van de afgelopen periode.”