Vok Koomenweg 4 in Wervershoof
De locatie voor het nieuwe zwembad in Wervershoof

Raadsvoorstel krediet grondaankoop en haalbaarheidsonderzoek zwembad Wervershoof

WERVERSHOOF – Op 31 juli 2023 sluit zwembad De Zeehoek de deuren. Op 20 april 2023 nam de raad de motie ‘Een doelgroepenbad voor de gemeente Medemblik’ aan, waarin het college wordt verzocht1 de haalbaarheid te onderzoeken van een nieuw overdekt doelgroepenbad voor de gemeente Medemblik. Als locatie is daarbij de grond aan de noordoostzijde van het agrarisch bedrijf aan Vok Koomenweg 42 aangewezen. Op deze grond zit een koopoptie voor de gemeente. Het aankopen van de grond voordat het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd brengt risico’s met zich mee. Hiervoor is een risicoanalyse gemaakt. Voor het haalbaarheidsonderzoek is krediet nodig en de raad dient het krediet voor aankoop van de grond beschikbaar te stellen.

Om de haalbaarheidsonderzoek te kunnen starten is een krediet van € 260.000,- nodig en om de aankoop van de grond naast de Vok Koomenweg 4 te kunnen doen is een krediet van € 515.000,- nodig.

Lees ook: Column André Meester (vvd): ‘woningbouw en overdekt zwembad’

Het haalbaarheidsonderzoek zal het volgende bevatten:

 • een stedenbouwkundige verkenning;
 • een uitgewerkte procedure wijziging bestemmingsplan;
 • een quickscan van milieufactoren;
 • het programma van Eisen (PvE);
 • een inschatting over de haalbaarheid van riothermie via waterzuivering.

Financieel:

 • een raming van de stichting- en exploitatiekosten, inclusief advies over de beheer- en
  exploitatievorm;
 • inzicht in de gevolgen van het project financieel en qua capaciteit voor de organisatie;
 • een raming van de kosten van infrastructuur en aanpassing ruimtelijke omgeving;
 • een planning van het project.

In 2018 is een koopovereenkomst gesloten met als voorwaarde dat de raad akkoord moest geven voor de bouw van een zwembad. Uiteindelijk is er gekozen om geen middelen voor een nieuw zwembad beschikbaar te stellen. Hierna is de koopovereenkomst tweemaal verlengd, nu tot 1 oktober 2023. Uiterlijk in augustus moet aangegeven worden of de koopoptie gelicht wordt. De kosten van de koop inclusief kosten koper en uit te voeren werkzaamheden zijn € 515.000.

Loading

1 reactie

 1. J. De Vries schreef:

  Woningbouw en zwembad, wat de VVD ook bepleitte en nu komt het er toch van!