plan de commandeur wognum
Plan de Commandeur in Wognum is goed voor ruim 300 woningen.

Plannen voor bouw 840 woningen Wognum, waarvan vele tientallen sociale huur

WOGNUM – De gemeente Medemblik gaat haar plannen voor grootschalige nieuwbouw aan de noord- en westkant van Wognum verder uitwerken. In totaal gaat het om 840 nieuwbouwwoningen die de aankomende jaren zullen gaan worden gebouwd als de plannen doorgaan. Voor Plan West gaat het dan om circa 240 woningen sociale huur (26%) is 62 stuks en betaalbare koop (24%) is 57 stuks. Voor Plan Noord gaat het om ruim 600 woningen Sociale huur (26%) is 156 stuks, betaalbare koop (24%) is 144 stuks. Het hele plan gaat uit van realisatie t/m 2029 en de jaren daarna. Verwacht wordt dat er jaarlijks ongeveer 50 tot 55 woningen gaan worden gebouwd.

Ambitie van 1.650 woningen verdeeld over de diverse kernen

De gemeente Medemblik heeft de ambitie uitgesproken om de aankomende jaren zeker 1.650 woningen te gaan bouwen in de diverse kernen in de gemeente Medemblik. Hoofdkernen in deze plannen zijn Medemblik met haar nieuwe woonwijk Molenblik waar ruim 200 woningen gaan worden gebouwd, Wervershoof waar tientallen nieuwbouwwoningen op het voormalig terrein van de tennisvereniging worden gebouwd en na de sloop van zwembad De Zeehoek ongeveer 100 nieuwbouwwoningen op dat terrein, verder zijn er plannen om net buiten de dorpsgrens van Wervershoof ook woningbouw te gaan plegen, het gebied De Tegel is hiervoor aangewezen. Als laatste is Wognum als groeikern aangewezen en met de plannen voor de bouw van ruim 800 woningen in Wognum Noord en West doet Medemblik een flinke inhaalslag wat de woningnood betreft.

Het college gaat de plannen verder uitwerken en daarna aanbieden aan de gemeenteraad die dan hier wel of geen akkoord aan gaat geven.

Loading