Update: Opmeer ziet plannen voor bedrijventerrein Veken 4 in rook op gaan.

OPMEER – De plannen voor een geheel nieuw bedrijventerrein in Opmeer waren al uitgewerkt, het was enkel nog even wachten op een uitspraak van de Raad van State en dan vol aan de slag op het nieuwe bedrijventerrein te verwezenlijken.

Maar hoe anders kan het lopen, de Raad van State ging niet mee met Opmeer maar juist met de bezwaarmakers waardoor er een dikke streep gaat door Veken 4 en Opmeer nu de plannen zo moet aanpassen dat de bezwaarmakers, eigenaren van de recreatiewoningen op het recreatieterrein dat direct aan Veken 4 zou gaan grenzen, wel tevreden te stellen.

De Raad van State schrijft in haar oordeel: ‘Het bestemmingsplan maakt een derde uitbreiding van het bedrijventerrein ‘De Veken’ mogelijk. Enkele eigenaren van recreatiewoningen in de buurt zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij vrezen dat de uitbreiding van het bedrijventerrein hun woongenot op het recreatiepark zal aantasten. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 28 december 2022 een zogenoemde tussenuitspraak gedaan in deze zaak.

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak zal het recreatiepark nagenoeg geheel omsloten worden door bedrijventerreinen en heeft de gemeente niet gemotiveerd of dat nog evenredig is voor de recreatiewoningeigenaren. Eind maart 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan opnieuw vastgesteld.

De gemeenteraad blijft bij zijn standpunt dat de uitbreiding van het bedrijventerrein op deze locatie aanvaardbaar is. De eigenaren van de recreatiewoningen blijven het hiermee oneens. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 12 oktober 2023 op zitting behandeld.

Gemeente Opmeer gaat zich beraden over de toekomst van De Veken

De gemeente Opmeer schrijft in een reactie: “Met deze uitspraak acht de Raad van State de bezwaren van eigenaren op Recreatiepark West-Friesland gegrond. Gelet op de dringende behoefte aan bedrijventerreinen in de regio, is het college teleurgesteld dat nu niet kan worden gestart met de uitbreiding van De Veken.

Ondanks de verschillende standpunten zijn beide partijen gedurende de beroepsprocedure op respectvolle wijze met elkaar in gesprek gebleven. Deze relatie met de eigenaren wordt door de gemeente gezien als waardevol. De gemeente beraadt zich op de uitspraak en onderzoekt wat het exact voor de toekomst van De Veken gaat betekenen.

Eén gedachte over “Update: Opmeer ziet plannen voor bedrijventerrein Veken 4 in rook op gaan.

  1. Een dringende noodzaak voor bedrijventerrein 🙈🙈🙈 er is veel meer urgentie bij het bouwen van betaalbare woningen en huurwoningen in plaats van grote vierkante bedrijfshallen.

Reacties zijn gesloten.