Opmeer waarschuwt voor klei op de weg: wees voorzichtig

OPMEER – In de natte jaargetijden komt het regelmatig voor dat er klei op de weg ligt. Dit wordt veroorzaakt door landbouwvoertuigen die vanaf het land de weg oprijden. De modder van de banden kan door de regen nog natter worden. Hierdoor kan de weg glad zijn. Wees daarom voorzichtig! De meeste agrariërs zorgen ervoor dat ze de weg schoonmaken, maar helaas is dit niet altijd het geval. De gemeente controleert de wegen in deze periodes daarom extra op vervuiling.

Vervuiler aansprakelijk

De BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) controleren of de wegen schoon zijn. Als zij wegvervuiling constateren, zoeken zij naar de veroorzaker. Die wordt gevraagd om de weg schoon te maken. Als dit niet gebeurt, dan wordt de weg in opdracht van de gemeente schoongemaakt op kosten van de vervuiler. 

Waarschuwingsborden

Bij werkzaamheden kunnen agrariërs en loonbedrijven waarschuwingsborden plaatsen. Deze borden wijzen de weggebruikers op de gevaarlijke situatie. Het gaat om een waarschuwingsbord voor slipgevaar, een onderbord met de tekst ‘klei’ en een adviessnelheidsbord van 30 km/uur. Pas als de werkzaamheden zijn afgerond en de weg weer schoon is gemaakt, mogen de borden verwijderd worden.

Vragen?

Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen met de gemeente via 0226 – 363 333 of mail naar gemeente@opmeer.nl onder vermelding van ‘klei op de weg’ met de locatie (zoals straatnaam en huisnummer) of meld het op www.opmeer.nl/buurtmelding-doorgeven.