Opkoopregister is doodsteek voor de kringloopwinkel

WEST-FRIESLAND – Als opkopers zijn kringloopwinkels straks verplicht elke aankoop van diefstalgevoelige gebruikte en ongeregelde goederen te registreren. Maar voor de overgrote meerderheid van de kringloopwinkels is het onmogelijk om alle goederen die binnen worden gebracht te registeren en te controleren of ze niet van diefstal afkomstig zijn, waardoor ze de kans lopen op torenhoge boetes die kunnen oplopen tot vele tienduizenden euro’s

Opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen zijn sinds 1886 verplicht een inkoopregister bij te houden. In 2011 is het Digitaal Opkopersregister (DOR) ontwikkeld. Een deel van de gemeenten verplicht nu opkopers en handelaren om de door hen verworven goederen hierin in te voeren. Het andere deel van de gemeenten kent die verplichting niet. Daar registreren opkopers en handelaren hun goederen nog in een papieren register.

Hetzelfde geldt voor het Digitaal Opkopersloket (DOL); opkopers en handelaren moeten zich bij de gemeente melden waar zij hun bedrijf of beroep uitoefenen. In sommige gemeenten kan dat bij dit digitale loket, in andere gemeenten moet dat bij een fysiek loket. Het wetsvoorstel van minister Grapperhaus maakt het gebruik van het DOL en DOR tot een landelijke verplichting voor alle gemeenten en alle opkopers en handelaren.

Doodsteek

Roland Heijnen, directeur bij Noppes en één van de grootste kringloopwinkels in Noord-Holland zegt in een reactie tegen deze website: “Bij Noppes zamelen wij jaarlijks zo’n 8 miljoen kilo goederen in. Dat zijn bij elkaar 10 tallen miljoenen producten variërend van bankstellen tot kledingstukken, speelgoed, boeken en CD’s etc. 

Volgen Heijnen is ondoenlijk om al deze artikelen te gaan registreren in een digitaal opkopersregister. De goedwillende burger die deze goederen gunt aan de kringloopwinkels zal er niet op zitten wachten zich te moeten gaan legitimeren bij het afgeven van goederen en voor de kringloopwinkels is het onmogelijk om die artikelen te gaan registreren in een register. “Dat zou zoveel arbeid en daarmee kosten met zich meebrengen dat we niet meer zouden kunnen bestaan. Bovendien is het merkwaardig om goederen die worden geschonken te gaan registreren om daarmee heling en witwassen tegen te gaan. Iemand die iets steelt zal dat niet gratis weggeven. Daarmee is de DOR voor deze toepassing dus in zijn geheel niet zinvol,” aldus Heijnen.

Noppes is een sociale onderneming zonder winstoogmerk die streeft naar maximaal effect op het gebied van duurzaamheid en inclusieve arbeidsdeelname door het verrichten van circulaire activiteiten,” gaat Heijnen verder. “Bovendien hebben we het keurmerk 100%kringloop van de branchevereniging BKN en de Code Sociaal ondernemen.”

Roland Heijnen hoopt dan ook van harte dat de wet zal worden aangepast voor keurmerk kringloopwinkels en dat in de tussentijd gemeenten niet bij deze gecertificeerde bedrijven gaan handhaven. 

Stop Heling

Via de website en app van Stop Heling kan iedereen ook vooraf controleren of een bijvoorbeeld via internet, social media of opkoper aangeboden tweedehands goed als gestolen geregistreerd staat. Papieren registers waarmee sommige gemeenten nog werken, zijn natuurlijk niet gekoppeld aan Stop Heling. Hierdoor kan de politie de geregistreerde goederen in Stop Heling niet geautomatiseerd vergelijken met de goederen die opkopers en handelaren in het papieren registeren hebben gezet, waardoor het ook geen hit oplevert wanneer een goed gestolen is en kan de politie ook niet in actie komen. Die lokale verschillen leiden er ook toe dat helers en stelers die gestolen goederen willen aanbieden, uitwijken naar gemeenten waar het DOR niet verplicht is gesteld.