NVWA onderzoekt nog eens 9 bedrijven op vogelgriep, 1 ligt binnen 3 km van Abbekerk

ABBEKERK – De NVWA onderzoekt nog eens 9 bedrijven, waarvan 1 binnen 3 km van de hobbyhouder in Abbekerk ligt waar afgelopen woensdag vogelgriep is geconstateerd. De circa 100 vogels worden afgemaakt. Onderzoek door de NVWA wees uit dat het waarschijnlijk gaat om een hoogpathogene variant.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op deze locatie in Abbekerk wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig, worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.