Noodkreet zwemscholen aan burgemeesters, ‘geen coronatoegangsbewijs voor zwemlessen’

WEST-FRIESLAND – Maandag 1 november lekte uit dat zwembaden net als sportscholen onder het verscherpte Corona toegangsbewijs (CTB) zouden gaan vallen. Sindsdien is de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) dag in, dag uit bezig om deze maatregel terug te trekken of aan te passen. De stichting ontvangt dagelijks telefoontjes en mails vanuit het hele land van bezorgde zwemschoolhouders, ouders en medische vakmensen zoals apothekers.
De NSWZ heeft vol ingezet om hulp vanuit de Tweede Kamer te krijgen en het aanhaken van verschillende bonden. De laatstgenoemde zijn om enerverende redenen terughoudend in het uitspreken van hun steun hierin. In de Tweede Kamer is er meer succes. Kamerlid Michiel van Nispen (SP) heeft Kamervragen ingediend over het CTB in het zwembad aan de Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hier volgde collega Lisa Westerveld (GR) eveneens met Kamervragen. Strekking van de vragen is dat zwemles in maart 2021 als essentieel werd behandeld waardoor zwemles weer kon worden opgestart.
Momenteel valt zwemles niet onder essentieel en is voor de toegang van het zwembad het CTB nodig. Dit levert grote problemen op bij ouders die om welke reden dan ook niet gevaccineerd zijn. Deze staan voor het blok dat de toegang geweigerd wordt waardoor zij hun kind niet kunnen begeleiden naar zwemles. Hierdoor zijn vele kinderen deze week thuis komen te zitten.
De NSWZ heeft grote zorgen over de gevolgschade hiervan. “Kinderen die nu thuis komen te zitten belanden op de wachtlijst. Deze zijn door de corona crisis opgelopen tot jaren en zullen kinderen een nog grotere achterstand geven. Als je nagaat dat het CTB wel eens een half jaar verplicht zou kunnen blijven zitten wij al in de zomer van 2022. Je moet je voorstellen dat ieder kind dat nu van zwemles thuis zit een verhoogde potentiële kans op verdrinking heeft”, volgens Shiva de Winter voorzitter van de NSWZ.
De NSWZ werkt altijd met een plan B zo ook in deze situatie. “De druk kan niet alleen op de Twee Kamerleden gelegd worden die hun uiterste best doen in het belang van de kinderen de zwemlessen weer toegankelijk te maken voor alle ouders. Dit kan enige tijd duren voor hier actie op wordt ondernomen. Wij hebben alle burgemeesters in Nederland een brief gestuurd omdat zij ten slotte toezicht moeten houden op de naleving van de maatregelen. Los van het feit of zij het hier wel of niet mee eens zijn, er zal gehandhaafd moeten worden. Hierom hebben wij in deze brief tekst en uitleg gegeven hoe in samenspraak met zwembaden en zwemscholen de looproutes, kleedkamers en doucheruimtes toegankelijk gemaakt kunnen worden zonder CTB. Op deze manier kunnen alle ouders hun eigen kind naar zwemles begeleiden. Door alleen wachtruimtes en tribunes CTB plichtig te maken beperk je de schade voor kinderen en kunnen alle ouders naar binnen”, volgens De Winter.
De NSWZ hoopt met deze brief medewerking te krijgen van verschillende gemeenten in Nederland. Het belang van de kinderen en zwemveiligheid in hun gemeente staat onder druk. Ondertussen wacht de stichting net als de Kamerleden Van Nispen en Westerveld op antwoorden van Minister Hugo de Jonge (VWS). “Mocht het zwembad en zwemles net als dit voorjaar essentieel worden bevonden vervalt het CTB en is met maatregelen het weer mogelijk voor alle gebruikers het zwembad te betreden. De veiligheid van de kinderen en de mensen die zo afhankelijk zijn van beweging in het water is in het geding. Tijd om zo snel mogelijk in te grijpen”, volgens De Winter.