Na het zomerreces meer duidelijkheid over openbare toiletten centrum Medemblik

MEDEMBLIK – Ruim een jaar geleden vroeg Siem Zeilemaker, toen nog van PWF nu van MORGEN!, het toenmalige college om duidelijkheid te verschaffen over het gemis aan openbare toiletten in het centrum van Medemblik

Toeristen die Medemblik bezoeken moeten nu vaak zoeken naar een openbaar toilet en kunnen vaak niet gebruikmaken van toiletten in de horeca of bij de middenstanders in de stad Medemblik. Met de komst van meer openbare toiletten is dit probleem vrijwel opgelost.

Siem Zeilemaker (MORGEN!): ,,Ook de toiletten van het recreatieschap op de Vooroever zijn gesloten en de toiletten van de sanitairgebouwen van de havens dito met een sterretje. Op grond van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap zijn gemeenten wettelijk verplicht te zorgen voor voldoende openbare  toiletten voor mensen met incontinentie.”

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen om meer duidelijkheid te verschaffen over de aanwezigheid van openbare toiletten in het centrum van Medemblik.

Wethouder Jeroen Broeders:  “ik zeg toe dat het college na het zomerreces een informatienota levert over de situatie rond openbare toiletvoorzieningen incl. de kosten die nodig zijn en informatie over de mogelijkheden van heropening van het openbare toilet in de havens.

Politiek Medemblik roept ondernemers in de gemeente op om toiletten open te stellen

Hoe moeilijk is hoge nood? Nou, voor sommige mensen heel moeilijk. En hoe lastig is het dan als daar ook geen voorzieningen tegenover staan. Dan wordt het heel lastig. “Veel mensen hebben last van incontinentie en/of darmproblemen. Zij kunnen het niet eens ophouden en dan is hoge nood niet allen lastig maar een ernstig probleem. De Maag Lever Darm Stichting vraagt hier al jaren aandacht voor”, vertelde Silva Visser van de ChristenUnie (CU) in 2021 al aan de redactie.

Ook Gerrit van Keulen, die zich hard maakt voor meer en betere voorzieningen voor mensen met een handicap in de gemeente Medemblik liet in 2021 al weten dat:  “Zestien maatschappelijke organisaties waaronder Maag Lever Darm Stichting en de Toiletten Alliantie roepen de overheid op om snel meer toiletten te plaatsen om zo met name fietsers, wandelaars en andere toeristen een sanitaire stop te gunnen. Maar ook aan de ondernemers in onze gemeente! Vandaar dat wij dit initiatief van harte onder de aandacht willen brengen van ondernemers in de gemeente Medemblik”.

Nu lijkt er dan eindelijk schot in te komen en is het te hopen dat er na het zomerreces snel meer openbare toiletten bijkomen in het centrum van Medemblik. Maar ook dat ondernemers hun toiletten openstellen voor bezoekers.