Museumpersoneel krijgt met terugwerkende kracht in een structurele salarisverhoging van 5% per 1 januari 2023

Zuiderzeemuseum

WEST-FRIESLAND – Afgelopen donderdag zijn de musea met de vakbonden (FNV, CNV, Kunstenbond en CHMF) tot een voor de sector historisch nieuw cao-akkoord gekomen. De nieuwe Museum cao voorziet met terugwerkende kracht in een structurele salarisverhoging van 5% per 1 januari 2023, plus een structurele nominale verhoging van €100 bruto per maand. Voor de werknemers in schalen 1 t/m 7 gaat die extra verhoging in vanaf 1 april en voor de schalen daarboven vanaf 1 juli.

De impact voor de werknemers in de lagere loonschalen is het grootst, mede door de gefaseerde aanpak rondom de nominale verhoging. Daarnaast zijn ook verschillende procesafspraken gemaakt. De nieuwe cao is geldig voor een looptijd van anderhalf jaar.

Goed en aantrekkelijk werkgeverschap wordt zeer belangrijk gevonden door de directies van de musea. Dit omvat verschillende aspecten, waaronder een cao die past bij de uitdagingen van deze tijd. Niet eerder werd er zo’n grote stap in salaris gemaakt in een sector zonder winstoogmerk en langzaam herstellend van de afgelopen jaren. Werkgevers hebben bewust gekozen het belang van werknemers zwaar te laten wegen. Dit is de best mogelijk uitkomst waarbij de medewerkers die het hardst getroffen worden door de hoge inflatie en stijgende lasten als eerst en het meest geholpen worden. We zijn daarom trots op dit resultaat‘, aldus Vera Carasso directeur Museumvereniging.

Loading