Multi Sportief start 8 januari met pilot voor 6-8 jarigen

HENSBROEK – Op zaterdag 8 januari start 2NJOYSPORTS een nieuwe en unieke sportactiviteit: Multi Sportief. Ouders/ verzorgers kunnen hun kind nu inschrijven! Zeker omdat op 18 december een voorbereidende activiteit plaatsvindt:  de MQ Scan.
Multi Sportief
Multi Sportief is gericht op de veelzijdige ontwikkeling van de deelnemers en maakt gebruik van de oefenstof en spelvormen van vele sporten. In een specifieke sport komen niet alle motorische vaardigheden aan bod, waardoor het lichaam zich niet als geheel goed ontwikkelt en blessures (op langere termijn) eerder kunnen ontstaan. Bij Multi Sportief komen de 10 grondvormen van bewegen aan bod en het kind wordt daardoor een betere beweger en een betere sporter. Daarmee is Multi Sportief een hele goede activiteit op zichzelf, maar ook een goede tweede activiteit naast de sport waar het kind al aan deelneemt.
Mentaal en sociaal
Multi staat niet alleen voor de veelzijdigheid van bewegen maar ook voor de brede ontwikkeling van het kind. Dus ook de mentale en sociale ontwikkeling komen tijdens het sporten aan bod. We werken vanuit een positieve mindset met oog op het proces en de groei die het kind maakt. Er wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen door de eigen mogelijkheden te ontdekken, grenzen te verleggen, gebruik te maken van verschillende leerstrategieën en daarmee veelzijdig te groeien.
Maatwerk
Bij Multi Sportief zijn er maximaal 12 kinderen per groep. Daardoor is er voldoende ruimte voor maatwerk en aandacht voor elke deelnemer.
MQ Scan
De MQ scan wordt ingezet om de motorische ontwikkeling van de deelnemer te kunnen volgen en maatwerk te kunnen leveren. Landelijk wordt deze scan al op vele basisscholen ingezet. Op zaterdag 18 december zal de MQ scan plaatsvinden voor de deelnemers aan Multi Sportief. Op 26 maart 2022 volgt de tweede. Er is ook plek voor 24 kinderen, die niet gaan deelnemen maar waarvan de ouders het wel interessant vinden te weten waar hun kind motorisch staat en hoe dat zich ontwikkelt.
Deelname en meer informatie
Meer informatie en inschrijven: e-mail: info@2njoysports.nl, tel: 06-53211093 of website: www.multisportief.nl.