Share

Mogelijk acties opkomst in de gehandicaptenzorg, NU’91 teleurgesteld over aanbod werkgevers

MEDEMBLIK – NU’91 is dinsdag opgestapt tijdens een gesprek met VGN, de brancheorganisatie van gehandicaptenzorginstellingen over een salariscorrectie voor de zorgprofessionals. NU’91 was na een eerder gesprek, samen met de andere vakbonden, uitgenodigd om van de werkgevers terug te horen hoeveel inflatiecorrectie ze aan de zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg konden bieden. Dit voorstel bleek echter teleurstellend, wat voor de beroepsorganisatie reden was om de gesprekstafel te verlaten.

Mager voorstel

De huidige cao voor de gehandicaptenzorg loopt nog tot 31 januari 2024. NU’91 krijgt echter van haar leden al langere tijd signalen dat zij in de huidige economie moeite hebben om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Een gepaste salariscorrectie, net zoals voor collega’s in de umc’s en de ziekenhuizen is bereikt, is daarom op zijn plaats. Daarom werden al eerder verkennende gesprekken met de werkgevers in de gehandicaptenzorg gevoerd, om zo samen tot een passende oplossing te komen. VGN bood 5% structurele salarisverhoging over 2023, bovenop de 3,2% die al in de huidige cao was afgesproken. Volgend jaar zou er dan nog eens 5% bijkomen. Gezien de huidige inflatie is dit volgens NU’91 echter te mager. Een ander breekpunt was de door de VGN gestelde voorwaarde dat de huidige cao zou worden verlengd tot eind 2024. Ook hierin kan NU’91 zich niet vinden.

Stella Salden, voorzitter van NU’91: “Dit is onacceptabel. De werkgevers in de gehandicaptenzorg geven met dit voorstel een signaal af dat ze hun personeel niet serieus niet nemen. Werken moet lonen en daarom moeten de salarissen naar een niveau waaruit waardering blijkt. Er is al een flink tekort aan zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg, hierdoor zal dit alleen maar verder oplopen.

NU’91 zal het resultaat van het overleg met de VGN verder bespreken met haar achterban en zich beraden op vervolgstappen. Eventuele acties worden niet uitgesloten.

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl