MFA De Bloesem erg in trek bij (sport)verenigingen, De Muiter en De Klamp juist niet.

MEDEMBLIK – Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht door de gemeente Medemblik is gehouden onder de MFA’s en sporthallen binnen de gemeente Medemblik. Uit het onderzoek komt naar voren dat de sporthalbezetting van de Bloesem in Wognum zeer goed is maar van De Muiter in Medemblik maar matig is en waar ook nog steeds de voormalige ruimte die in gebruik was door een fysiotherapeut nog steeds leeg staat.

De sporthal in Wognum is zelfs zo erg in trek dat regelmatig aanvullende ruimte moet worden ingehuurd in Spanbroek, Zwaag en Hoorn. Voor De Klamp in Andijk is de bezetting zelfs erg matig en heeft de huidige beheerder laten weten te willen stoppen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

Het toekomstperspectief zal weinig toe- of afname laten zien. Wat wel zal meespelen zijn de mogelijke ontwikkelingen rond een tweede sporthal in Wognum, een nieuwe sporthal bij de westrand Wervershoof en de instandhouding van de Klamp en/of de Krimper in het kader van het nog te ontwikkelen vastgoedbeleid.

Uit het onderzoek blijkt dat het dekkingspercentage met 62% aan de ondergrens ligt.

Nieuwe beheerder De Klamp Andijk

Zoals de exploitatie nu in sporthal de Klamp is geregeld, kan dat ook in de beide andere accommodaties; De gemeente trekt voor elke accommodatie een beheerder aan die de horeca uitbaat, namens de gemeente de verhuur en programmering doet en de accommodatie schoonhoudt. De gemeente blijft daarbij zelf de exploitant. Het werven van een uitbater van de horeca, aangevuld met beheertaken zal middels aan aanbesteding moeten plaatsvinden, schrijft onderzoeksbureau ATM in haar rapport.

Voor de Muiter kan her-aanbesteding worden overwogen. Aanbesteding van alleen de Muiter en de Munt heeft echter onvoldoende volume voor een geslaagde aanbesteding met meerdere aanbieders. In Wognum en Andijk is de sociale cohesie en betrokkenheid, anders dan in Medemblik sterk. In deze beide kernen zitten de gebruikers en de lokale gemeenschap niet (meer) te wachten op een commerciële partij met het risico dat de beheertaken en lokale maatschappelijke belangen onvoldoende aandacht krijgen.

Volgens ATM is het draagvlak voor een integrale aanbesteding in beide kernen dan ook niet groot. En daarbij komt dan ook nog het feit dat lokale inzet of initiatieven vanuit de gebruikers bij aanbesteding maar minimaal zal zijn.

Accommodatiebedrijf Medemblik

De gemeente kent een fors aantal stichtingen. In toenemende mate wordt het lastiger om goede bestuurders te vinden die de continuïteit van de diverse exploitaties kunnen waarborgen. De bestuurders hebben te maken met toenemende wet- en regelgeving, toenemende bestuurlijke aansprakelijkheid, onderhoudsperikelen en grotere zorgen om de exploitatie sluitend te houden. Veel stichtingsbesturen hebben een ondersteuningsbehoefte die lang niet altijd -meer- in de eigen gelederen gevonden wordt. Een alternatief voor de mogelijke keuze van externe verzelfstandiging door de oprichting van drie nieuwe stichtingen kan ook worden vertaald naar de oprichting van één nieuwe entiteit in de vorm van “Accommodatiebedrijf Medemblik”.

Al met al zegt ATM in het onderzoek dat voor de beheervorm voor MFA De Muiter in Medemblik, MFA De Bloesem in Wognum en sporthal de Klamp in Andijk en de gymzalen de Munt in Medemblik en de Krimper in Andijk er voldoende draagvlak moet zijn bij de gebruikers, de lokale gemeenschap en moet het anderzijds ook voldoen aan de uitgangspunten en randvoorwaarden en de kaders van het Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA). ATM raad aanbesteding dan ook af.

€ 1.200.000,- aan kosten

De gemeente geeft jaarlijks per saldo €1.200.000,- uit aan de betrokken accommodaties. Daarbij dient te worden aangetekend dat 40% van de lasten afschrijvingskosten en toevoeging aan voorzieningen zijn. Mogelijke inverdieneffecten -in de Bloesem en de Muiter zijn beperkt; de Muiter heeft leegstand (fysioruimte) en is het nog maar zeer de vraag of de fitnessruimte blijvend is. De Klamp/de Krimper kan wellicht nog wel wat initiatieven ontplooien die extra inkomsten genereren, maar de accommodatie is gedateerd. Met name de horecaruimte is niet uitnodigend. Daar komt bij dat het uitermate lastig zal zijn een nieuwe beheerder te vinden tegen dezelfde vergoeding. In brede zin geldt dat de energietarieven een grote zorg zijn en doorwerken in de exploitatie. Daarvoor zal door de exploitant een beroep moeten worden gedaan op de gemeente.