‘Mensen moeten gebruik kunnen maken van zwembad ongeacht vaccinatiekeuze’

WEST-FRIESLAND – Het zijn bewogen weken voor de zwembranche sinds de invoer van het coronatoegangsbewijs. Duizenden kinderen zijn de dupe doordat hun ouders geen toegang krijgen tot het zwembad omdat ze geen QR-code kunnen laten zien.
Het ministerie van VWS heeft het over een aantal van 47.700 ouders dat zonder toegangsbewijs het zwembad niet mogen betreden. Demissionair minister Hugo de Jonge gaf in antwoorden op kamervragen van Michiel van Nispen (SP) aan dat de prioriteit die het OMT in haar advies hierover geeft leidend is.
Volgens De Jonge is het onwenselijk dat kinderen zwemlessen missen doordat hun ouders geweigerd worden. De demissionair minister wil wel benadrukken dat de ouders niet geweigerd worden, maar dat ze gevraagd worden een geldige QR-code te tonen. Deze code kan volgens De Jonge door volledige vaccinatie, genezing of testen verkregen worden.
Ook wijdde de demissionair minister verder uit dat het vaccinatiebeleid hoger op de lijst staat dan de behoefte aan zwemveiligheid en zwemles. Dat is een zorgelijke ontwikkeling waar de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid zich hard tegen verzet.
De veiligheid in Nederland staat bovenaan onze lijst. Gebruikers van het zwembad, of dit nu kinderen of volwassenen zijn, moeten in staat zijn gebruik te maken van het water ongeacht of iemand wel of niet de keuze heeft gemaakt zich te laten vaccineren. Hierover hebben wij een protocol uitgebracht dat binnen de regels de mogelijkheid geeft alle ouders het zwembad te laten betreden en hun kind zelf om te kleden,’ zegt Shiva de Winter, voorzitter Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid.