Medemblik verwacht record aantal Woo-verzoeken in 2023

gemeentehuis

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik ziet sinds afgelopen jaar een sterke toename van het aantal Woo-verzoeken binnenkomen. De Woo (Wet open overheid) is de opvolger van de Wob (Wet Openbaarheid van Bestuur) en moet het iedereen mogelijk te maken om overheidsinformatie op te vragen bij de overheden in Nederland. De Woo bevat o.a. regels waaraan bestuursorganen moeten voldoen en beschermt ook tegelijk de belangen van de betrokkenen. De gevraagde informatie moet binnen wettelijke termijnen door de overheid aan de verzoeker worden aangeleverd.

Sinds eind 2022 en de eerste 2 kwartalen van 2023 ziet de gemeente een grote toename van het aantal Woo-verzoeken, daarnaast worden deze verzoeken ook steeds complexer en worden er ook veel meer documenten dan voorheen opgevraagd. De Woo-verzoeken komen o.a. vanuit de media, journalisten die op zoek zijn naar informatie om een artikel te schrijven doen vaker Woo-verzoeken, maar ook vanuit de inwoners van de gemeente Medemblik worden steeds meer Woo-verzoeken gedaan, vaak uit onvrede over een bepaalde gang van zaken binnen de gemeente Medemblik. Over 2023 verwacht de gemeente Medemblik rond de 50 Woo-verzoeken te ontvangen.

De sterke toename van het aantal Woo-verzoeken en ook de complexiteit van de verzoeken zorgt voor een sterk verhoogde werkdruk bij de afdeling die de Woo-verzoeken afhandelt waardoor de wettelijke termijn soms niet kan worden aangehouden.

Loading