Medemblik stelt Speelplekkenbeleid 2023-2033 vast

MEDEMBLIK – Tijdens de raadsvergadering op 21 december is het Speelplekkenbeleid 2023-2033 voor gemeente Medemblik vastgesteld. Hierin is beschreven wat speelplekken voor de gemeente betekenen en hoe de gemeente met speelplekken om wil gaan. Dit geeft houvast in de uitvoering en financiering van de plannen de komende jaren.

Goede basis

Als het gaat om hoeveelheid speelplekken en de kwaliteit daarvan, staat Medemblik er al goed voor. De waarde van de speeltoestellen per kind ligt een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde (€ 570,- t.o.v. € 370,-). Daarnaast is binnen de verschillende kernen voor kinderen altijd een speelplek te vinden op gemiddeld 350 meter lopen. “Wij vinden het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid hebben om te kunnen spelen en het is fijn dat we al zoveel speelplekken hebben in onze gemeente. Met het nieuwe beleid bouwen we verder op de goede basis die er al ligt. Daarnaast is er ook aandacht voor verbeterpunten, zoals het vergroten van de bespeelbaarheid van de openbare ruimte. Wij willen de jeugd daarmee extra stimuleren om naar buiten te gaan.” Aldus wethouder Gerben Gringhuis.

Brede betrokkenheid

Gemeente Medemblik is al enige tijd bezig met de ontwikkeling van het nieuwe Speelplekkenbeleid. Belangrijke informatie is geactualiseerd en in kaart gebracht. Dit gaat onder andere om demografische gegevens, maar ook om aantal, staat en locatie van speelplekken en speeltoestellen. Inwoners van de gemeente hebben de mogelijkheid gekregen om hun wensen en eventuele zorgen kenbaar te maken door deel te nemen aan een enquête. Hierbij zijn ook de dorpsraden en stadsraad betrokken. Daarnaast zijn er verschillende kinderrondgangen met scholen georganiseerd om helder te krijgen hoe kinderen het spelen in hun buurt ervaren en wat zij belangrijk vinden bij het spelen. In samenwerking met een onafhankelijke ontwerp- en adviesbureau, gespecialiseerd in speelplannen, is alle informatie gebundeld en verwerkt. Op basis hiervan is een nieuw, breed ingestoken speelplekkenbeleid opgesteld voor de periode 2023-2033. Op donderdag 21 december 2023 is dit door de raad vastgesteld. Daarmee ligt er een beleidsnota waarin kaders en grote lijnen zijn uitgezet.

Meer dan speeltuinen

Uiteraard zijn alle kernen in de gemeente meegenomen in het nieuwe beleid. Er wordt rekening gehouden met de veranderende demografie en omgeving en er is veel aandacht voor een brede manier van denken over de openbare ruimte. De kern daarvan is dat bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte ook gekeken wordt naar de bespeelbaarheid ervan. Dit omdat buiten spelen verder reikt dan spelen in een speeltuin. Wethouder Gerben Gringhuis is tevreden met de beleidsnota die er ligt: “We kunnen als gemeente heel tevreden zijn met de speelplekken die we al hebben. De nota geeft richting voor de komende jaren. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om speelplekplannen bij toekomstige aanpassingen of ontwikkeling, in samenspraak met inwoners, scholen en stads- en dorpsraden, uit te voeren.”

Het volledige beleidsstuk kunt u hier lezen