Medemblik reageert op vragen Hart voor Medemblik over 12.000 euro voor klimaatcircus

MEDEMBLIK – Op vragen van Hart voor Medemblik over de 12.000 euro die Medemblik betaalt om voorstellingen van ‘Het Klimaatcircus’ in de gemeente Medemblik te laten plaatsvinden heeft de gemeente gereageerd. Hieronder leest u de vragen en antwoorden:

 1. Is het correct dat onze gemeente 8 van deze voorstellingen heeft ingekocht tegen een totale prijs van € 12.000,-? Indien “nee”: om hoeveel voorstellingen en geld gaat het dan?

  Antwoord: Over de voorstelling: het Klimaatcircus is ontwikkeld door stichting Op Roet uit Hoorn en werd mogelijk gemaakt door zes Westfriese gemeenten: Opmeer, Hoorn, Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland en Medemblik. De voorstelling sluit aan bij de opgave om Nederland klimaatbestendig in te richten en ook bij de warmte- en de energietransitie. Onze gemeente voert het beleid van de Rijksoverheid uit, dat o.a. is vastgelegd in de Deltawet en de Klimaatwet. We hebben die opgave lokaal uitgewerkt in o.a. ons programma Duurzaam Medemblik en in de Klimaatadapatiestrategie.

  Communicatie met onze inwoners is een belangrijk onderdeel van ons beleid, bedoeld voor bewustwording en handelingsperspectief. Omdat iedereen anders is, vullen we die communicatie op verschillende manieren in. Eén van die manieren is het Klimaatcircus. De essentie van deze voorstelling is juist dat een relatief ‘zwaar’ onderwerp op een luchtige manier wordt gebracht. De voorstelling geeft inwoners tips over eenvoudige en behapbare maatregelen die zij zelf kunnen uitvoeren om zich aan te passen aan weersextremen en die een positief effect hebben op hun directe omgeving.

  Onze gemeente heeft op dit moment zeven voorstellingen ingekocht. Vijf daarvan zijn inmiddels gehouden, twee staan gepland voor het najaar. Mogelijk komt er nog een achtste bij. Het bedrag per afgenomen voorstelling is ongeveer € 1.425,- excl. 9% btw.

 2. Klopt het dat de hieraan besteedde bedragen afkomstig zijn uit het klimaatadaptatiefonds en rioolfonds? Indien “nee”: Van waar komen deze gelden dan?

  Antwoord: Dat klopt gedeeltelijk. De bedragen dekken we voor 50% uit de voorziening riolering en voor 50% uit het duurzaamheidsbudget. Onze gemeente kent geen klimaatadaptatiefonds .

 3. Zijn alle advertentiekosten voor deze voorstellingen ook door de gemeente bekostigd en indien “ja”: hoeveel geld is daarmee gemoeid, los van de inkoop van de voorstellingen an sich? Graag zien wij een specificatie van alle gemaakte kosten.

  Antwoord: De advertentiekosten zijn minimaal. De kosten voor het drukwerk zitten in de prijs per voorstelling. In de speellocaties zijn posters opgehangen en banners neergezet, er zijn persberichten uitgegeven en verder is vooral kosteloos gebruik gemaakt van social media, app-groepen et cetera.

 4. Is de voorstelling door iemand van het college of door een ambtenaar volledig gezien alvorens het besluit te nemen om deze af te nemen?

  Antwoord: Ja

 5. Waarom steunt onze gemeente financieel een voorstelling met een dergelijk zwaar suggestief en doemdenkend karakter en geeft zij daarmee (de schijn van)
     – het signaal van partijdigheid af in de discussie die gaat over de mate waarin klimaatverandering onze maatschappij in de toekomst gaat veranderen?
  – het signaal af te onderschrijven dat kennelijk alleen bepaalde politici en wetenschappers in dit vraagstuk serieus zouden moeten worden genomen en anderen niet?

  Tekst gaat verder onder de advertentie
  Tekst gaat verder onder de advertentie
  Tekst gaat verder onder de advertentie
  Tekst gaat verder onder de advertentie
  Tekst gaat verder onder de advertentie
  Tekst gaat verder onder de advertentie
  Tekst gaat verder onder de advertentie
  Tekst gaat verder onder de advertentie
  Tekst gaat verder onder de advertentie
  Tekst gaat verder onder de advertentie
  Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 1.

 6. Met welk doel heeft de gemeente gekozen voor het financieel ondersteunen van deze voorstelling?

  Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 1.

 7. Is de gemeente nu en in de toekomst bereid om ook financiële steun te verlenen aan initiatieven van mensen of organisaties die dit soort doemscenario’s als gevolg van de klimaatverandering betwijfelen, zodat er evenwicht ontstaat in deze discussie en in de positie die onze gemeente daarin inneemt? Indien “nee”: waarom niet?

  Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 1.

 8. Bent u het met ons eens dat een dergelijke investering van 12.000 euro in deze (voor onze gemeente EN voor onze inwoners) financieel moeilijke tijden beter niet gedaan had kunnen worden, waardoor die 12.000 euro nu nog steeds beschikbaar was en benut had kunnen worden voor zaken die een directe positieve invloed op inwoners gehad zou kunnen hebben? Indien “nee”: waarom niet?

  Antwoord: Nee, dat zijn we niet met u eens. We vinden het belangrijk om uitvoering te geven aan ons duurzaamheidsbeleid. Dit betekent ook dat we inwoners bewust maken van wat zij zelf al kunnen doen. Dit maakt onderdeel uit van de voorstelling. Verder staat deze uitgave in verhouding tot de omvang van de opgave. Tenslotte werd het besluit tot het afnemen van voorstellingen eind 2021 genomen en was daar dekking voor.

 9. De gemeente zal ongetwijfeld bijhouden hoeveel bezoekers er totaal op de voorstellingen zijn afgekomen. Van 1 van de voorstellingen weten wij dat het ging om 15 toeschouwers. Hoeveel voorstellingen hebben er inmiddels plaatsgevonden en hoeveel echte externe  bezoekers (exclusief aanwezig horecapersoneel en andere toevallige aanwezigen) zijn daarop afgekomen?

  Antwoord: In de zes gemeenten gezamenlijk vonden tot op heden tien voorstellingen plaats, waarvan vijf voorstellingen in de onze gemeente. Bij die vijf voorstellingen was het laagste aantal toeschouwers 15, het hoogste aantal toeschouwers lag rond de 60. Daarnaast nam het Hoogheemraadschap in juli ook twee voorstellingen af.