Medemblik moet hard aan het werk om eigen werkplek weer veilig en gezond te maken

WOGNUM – De gemeente Medemblik heeft in 2010 de gebouwen op de Dick Ketlaan 21 in Wognum aangekocht, met inbegrip van de inboedel. Destijds zijn de hoognodige investeringen gedaan om de gemeentelijke organisatie en het bestuur erin te huisvesten. Sinds die tijd is er nauwelijks geïnvesteerd in de gebouwen en kantoorinrichting. Alleen noodzakelijke investeringen in onder andere de technische installaties en verduurzaming hebben plaatsgevonden. En het werkcafé en de tweede verdieping van gebouw midden hebben een make-over gehad.

Gebouwen voldoen niet aan de Arbowet

In het burgerlijk wetboek en de Arbowet is opgenomen dat de werkgever verplicht is om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Op dit moment voldoet de gemeente Medemblik hier niet aan. Het kantoormeubilair en een aantal installaties, denk aan de brandmeld-/ontruimingsinstallaties, het gebouwenbeheersysteem en de klimaatinstallatie, zijn aan het einde van hun (technische) levensduur.

Op naar een duurzaam gemeentehuis

De gemeenteraad heeft in 2016 uitgesproken dat er een energieneutraal gemeentehuis (energielabel A) moet komen, daar komt bovenop dat de Rijksoverheid wil dat in 2030 overheidsgebouwen energieneutraal zijn. De gemeente Medemblik heeft vanaf 2018 meerdere investeringen gedaan, o.a. in zonnepanelen op het terrein van het gemeentehuis. Op dit moment hebben de panden energielabel C, wat het wettelijke minimum is.

Coronacrisis zorgde voor werkomslag.

Tijdens de coronacrisis is het personeel van de gemeente Medemblik ook grotendeels thuis gaan werken en komen enkel nog naar het gemeentehuis voor functionele en sociale verbindingen. Het personeel heeft uitgesproken om meer hybride/activiteiten gericht te willen gaan werken waardoor er een grotere mix van werkplekken en faciliteiten nodig is dan nu wordt aangeboden.

Om dit te realiseren is in de begroting een bedrag van 4 miljoen euro gereserveerd en via een amendement uit 2021 heeft de gemeenteraad uitgesproken vooraf een voorstel wil ontvangen waarin de gemeente Medemblik onderbouwd waar de 4 miljoen euro aan gaat worden uitgegeven. De geplande vervanging van o.a. het meubilair en vloerbedekking, dat al gebruikt wordt sinds de DSB Bank het heeft aangeschaft, is doorgeschoven naar de begroting voor 2023 en zal het college met voorstellen richting de gemeenteraad gaan komen.

Verkoop panden geen optie

De gemeente Medemblik heeft gekeken naar de verkoop van de panden in Wognum om daarna nieuwbouw te plegen, maar omdat de boekwaarde lager is dan de getaxeerde waarde is dit geen optie. Ook nieuwbouw elders in de gemeente Medemblik is geen optie omdat de gemeente dan een traject in gaat van eerst zoeken naar een nieuwe locatie, (Stadtmangronden in Medemblik), het bestemmingsplan wijzigen en overeenstemming bereiken over de invulling van het nieuwe gemeentehuis. Het zal dan niet eerder dan 2025/2026 zijn voor dit gerealiseerd kan worden.

Duur bouwen

Maar 1 van de grootste bezwaren zijn de bouwkosten, deze liggen op dit moment op een zeer hoog niveau door krapte op de arbeidsmarkt en de prijzen van bouwmateriaal. Daarnaast moet er ook fors geïnvesteerd worden in de benodigde speciale voorzieningen zoals beveiligde lijnen, archief, raadszaal, publieksbalies en alsnog vervangen van een aantal installaties in de huidige panden omdat deze aan het einde van hun levensduur zijn.

Huren ook geen optie

Huren is duur en binnen de gemeente Medemblik zijn er momenteel ook geen panden op de markt met de benodigde oppervlakte van 4500 – 5000 m2 VVO en met de voorzieningen zoals eerder genoemd. Daarnaast is het huren/leasen van een pand kostbaar omdat de investeerder een bepaald rendement rekent en voor deze kosten draait de gemeente ook op.

In december wordt gestart met een groot haalbaarheidsonderzoek die in het eerste kwartaal van 2023 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd, maar hoe de uitslag ook is, in het huidige gebouw zullen de nodige investeringen moeten worden gedaan om aan de Arbowet te voldoen.