Medemblik gaat 2 haagbeuken en 64 essen op het perceel Marktweg, Groothandelsmarkt en Nieuwmarkt in Zwaagdijk-Oost kappen

ZWAAGDIJK-OOST – Op 25 augustus 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 2 haagbeuken en 64 essen op het perceel Marktweg, Groothandelsmarkt en Nieuwmarkt in Zwaagdijk-Oost. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-001698. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • vellen van een houtopstand

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Medemblik kan deze termijn één keer verlengen met zes weken. Medemblik kan de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Loading