Medemblik, Enkhuizen met PWN om tafel over ontsluitingsweg Andijk

ANDIJK – PWN gaat de komende jaren vele miljoenen investeren in hun locatie in Andijk, om dit te kunnen realiseren en Andijk te ontlasten van zwaar werkverkeer wil PWN een ontsluitingsweg om Andijk heen gaan laten aanleggen.

Tom Beuker (MORGEN!) had hierover de gemeente Medemblik vragen gesteld. Zo wilde Beuker weten of de gemeente op de hoogte is van het ontwerptracébesluit voor deze bouwweg. De gemeente laat hierop weten dat zij samen met de gemeente Enkhuizen is gesprek is met PWN over het uiteindelijke tracé van deze tijdelijke ontsluitingsweg. PWN zelf heeft hiervoor al eerder gesprekken gevoerd met de eigenaren van de gronden waarover deze weg zou komen te liggen.

De tijdelijke ontsluitingsweg gaat volgens een reactie van de gemeente Medemblik 5 jaar duren, daarna moet in principe deze weg weer worden verwijderd, ‘maar’ zegt de gemeente, ‘Wij weten dat in de gesprekken over de tijdelijke weg, ook de vraag is gesteld of er ook een permanente weg gerealiseerd kan worden. Op dit moment betreft dit een tijdelijke weg, waarbij wij in 2025 willen onderzoeken of een permanente weg wenselijk en haalbaar is voor de inwoners van Andijk.”

Klankbordgroep

Om zo open en transparant mogelijk te zijn richting de inwoners van Andijk is er door PWN samen met de omwonenden een klankbordgroep ingesteld. In 2023 is deze klankbordgroep vier keer bijeen gekomen en voor de laatste bijeenkomst, die van 22 januari van dit jaar, heeft PWN een bijeenkomst georganiseerd voor direct omwonenden van de tijdelijke bouwweg.

De kosten voor de aanleg van deze weg komen volledig voor rekening van PWN. Medemblik en Enkhuizen verlenen alleen de vergunning.