Medemblik blikt terug op jaarwisseling, geen grote verstoringen, wel veel vernielingen

MEDEMBLIK – Elk jaar bereidt de gemeente Medemblik, samen met de politie en veiligheidsregio, zich zorgvuldig voor op de jaarwisseling en mogelijke incidenten die kunnen plaatsvinden. De omstandigheden waren deze jaarwisseling anders dan gebruikelijk. Door Covid-19, de daardoor opgelegde maatregelen en het vuurwerkverbod, was er sprake van ‘handhaving in brede zin’ en meer noodzaak voor een integrale aanpak om het doel ‘Medemblik schoon, heel en veilig rond oud & nieuw’ te behalen.
Er is een integraal draaiboek opgesteld met een handhavingsstrategie. Hierbij zijn zowel verschillende interne disciplines binnen de gemeente als de externe partners (politie) betrokken. Doel was om goede afstemmingsafspraken te maken met hen zodat de jaarwisseling zo goed mogelijk zou verlopen. In het draaiboek waren naast de handhavingsstrategie ook verschillende scenario’s, handelingskaders en belangrijke telefoonnummers opgenomen. Per scenario waren de zogenaamde ‘hotspots’ benoemd. Met de politie is tussentijds veel afgestemd, draaiboeken zijn gedeeld en in een live sessie met de wijkagenten, BOA’s en beveiliging is het draaiboek doorgelopen en is een aantal scenario’s besproken. Ook zijn er preventieve gesprekken gevoerd met de contactpersonen van vreugdevuren van voorgaande jaren.
Lees ook: Morgen! wil oplossing overlast en vernieling in de openbare ruimte door zwaar vuurwerk Medemblik
Tijdens de jaarwisseling is het, ondanks een paar buitenbranden, beheersbaar verlopen. Er hebben geen grote verstoringen van de openbare orde plaatsgevonden in onze gemeente tijdens de jaarwisseling. De preventieve inspanningen, focus op hotspotslocaties en de zichtbare aanwezigheid van politie, Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en beveiliging hebben daar een belangrijke bijdrage geleverd aan dat resultaat. Zo is er adequaat opgetreden in Midwoud en Opperdoes waarbij verdere escalatie is voorkomen en zijn alle ingekomen (anonieme) meldingen opgepakt en gecontroleerd.
Lees ook: 38 Meldingen van vuurwerkoverlast gemeente Medemblik, prullenbakken zijn het slachtoffer
Ook al gold er een vuurwerkverbod, deze Oud en Nieuw werd er nog flink geknald. Ondanks dat feit zijn er minder meldingen ingediend als gevolg van vuurwerkoverlast. De schade aan publieke eigendommen is gelijkwaardig aan voorgaande jaarwisseling. Door de buitendienst is een inventarisatie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er schade was aan 18 prullenbakken, 10 verkeersborden, 5 straatkolken en 4 zoutbakken en 1 honden dispenser. Daarnaast heeft de buitendienst herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan asfalt, verwijderen van purschuim en het renoveren van gazon. Een totaal schadebedrag van € 13.200,- .
Lees ook: Ruim 13.000 euro vuurwerkschade gemeente Medemblik
De veiligheidsregio Noord- Holland Noord heeft in haar persbericht op 1 januari 2022 een overzicht gegeven van het totaal aantal incidenten (ambulance plus brandweer). De gemeente Medemblik telt 17 incidenten tussen 8.00 uur op 31 december 2020 en 8.00 uur op 1 januari 2022 waarbij de brandweer en/of de ambulance is gealarmeerd.
In januari wordt met de politie en brandweer een interne en externe evaluatie uitgevoerd. De opbrengst hiervan wordt geïntegreerd in de preparatie op de jaarwisseling 2022/2023.